Emil-Iulian Sude

Emil Iulian Sude este născut la 6 septembrie 1974, în Bucureşti. Este cetățean român de origine rromă. A debutat cu volumul de poezie „Scărarul”, Ed. Grinta, 2014, cu referinţe critice de Nora Iuga. A mai publicat volumul de poeme „Chiar Nu”, Ed. Eurostampa, cu referinţe critice Al. Cistelecan, Gabriel Nedelea, Nora Iuga, Ciprian Chirvasiu.
A luat numeroase premii în concursuri de literatură, a fost invitat la numeroase festivaluri şi evenimente culturale. Are poeme publicate în Antologia „Moștenirea Văcăreștilor”, 2013 (volum colectiv, în urma concursului cu acelaşi nume) şi în periodice culturale de prestigiu. Cronici şi referinţe în: „Viaţa Românească”, „Steaua”, „Contemporanul”, „Vatra”, „Mozaicul”, Luceafărul de Dimineață.
A participat la festivalurile de literatură religioasă de la Caraiman, organizate de Ziarul Lumina, i-a fost tradus în limba ebraică volumul de debut. În anul 2018 i-a fost publicată cartea de poezie ,,Povești”. Lucrează la viitoarea carte de poezie, ,,Paznic de noapte”.

error: Content is protected !!