Mihai Gîndu – Poezii (5) | #fabricadepoezi

STRANIA CHEMARE

Alunec pe aripile tremurânde

Ale vidului,

Lovit de zgomotul de infern

Ce a ucis liniştea clipei.

 

O clipă binecuvântată,

Un răstimp magic

Furat infinitului.

 

Plutesc în văile eternităţii,

Unde domnesc aerul rece al munţilor,

Susurul binecuvântat al izvoarelor

Şi chemarea stranie,

Asemănătoare cântecului sirenelor,

Dar venită

De foarte de departe,

A Paradisului pierdut.

 

Mă prăbuşesc în abis,

(Al meu? Al lumii? Poate că

Nici nu contează cu adevărat)

Strivit de o povară mult prea mare

Pentru un simplu muritor:

Aceea de a fi.


   AMINTIRI

Amintiri de gheaţă

Mă trezesc

Într-o nouă viaţă…

 

Zăpezi arzând,

Ceruri tăcând,

Amurg sângerând,

Timp fumegând

Mă-ntreabă în gând.

 

Eu nu răspund,

Tac şi mai mult,

Le pun întrebări

– eterne visări…

 

Eu nu întreb,

Tac şi mai mult,

Le spun tresăriri

– rănite şoptiri…

 

Părând fiori

Fără de viaţă

Mă trezesc

De gheaţă

Amintiri…

(Din volumul  „Alegerea celui singur”, 1996)


REÎNTOARCERE

Din adâncul tenebrelor,

Prizonier al unui labirint inexpugnabil,

Martor al iadului,

 

Plutind deasupra prăpastiei,

Hipnotizat de vraja

Întunecată, dar fascinantă

A abisului,

 

Rătăcind pe un tărâm

Unde stăpâni

Sunt liliecii

Şi noaptea cea mai adâncă,

 

Paralizat de frică,

Precum o insectă prinsă

Într-o pânză de păianjen,

 

Să rosteşti, simplu:

„Cred”

Şi să te întorci la lumină.

Acolo unde primăvara,

Izvoarele reci şi pure

Şi piscurile munţilor

Sunt eterne…

Mihai Iunian Gîndu
+ posts

Scriitor amator.

Poet amator.

Cetăţean, locuitor, plătitor de taxe şi abonamente – profesionist.

Admir Nichita, Blaga, Eminescu, Pessoa... dar sunt departe de a fi un adevărat cunoscător al poeziei, pentru care am, totuşi, un sentiment aparte.

Dacă, din întâmplare, lumea descrisă de Mircea Cărtărescu în ”Creionul de tâmplărie” ar fi fost fictivă, probabil că mi-aş fi dorit, în prezentare, să inversez atributele. Dar ştiu că e cât se poate de reală...

Ce părere ai?

error: Content is protected !!